“Er zullen geen kindplaatsen verloren gaan”

Er zullen geen kindplaatsen verloren gaan

“Er zullen geen kindplaatsen verloren gaan”. Dat verzekerde collegelid voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijk Kansen Bianca Debaets (CD&V) in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waar ze ondervraagd werd door Annemie Goemans (sp.a) en Arnaud Verstraete (Groen) over de besparingen van de Vlaamse regering op het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Goemans opende al de debatten met een alarmkreet waarbij ze vreesde voor de sluiting van kinderdagverblijven. “De Vlaamse begroting toont een geleidelijke afbouw van de personeelsformatie in de 33 kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het Brussels gewest. Er worden 811 uren bespaard bij verpleging en 5.832 uren bij de kinderverzorging”, stelde Goeman, die zich afvroeg hoeveel kinderdagverblijven en kindplaatsen hiervan het slachtoffer worden. Brussels Staatssecretaris en VGC-collegelid Debaets legde evenwel uit dat de besparing geen gevolg zal hebben op de hoeveelheid kindplaatsen en dat er geen kinderdagverblijven zullen sluiten.

“De steun aan de kinderdagverblijven uit het GO! werd in de jaren ’70 opgezet, maar ondertussen is er vanuit Welzijn en Kind & Gezin ook steun gekomen. Het gaat hier dus eigenlijk om een dubbele financiering”, verduidelijkte Debaets. “De steun vanuit het departement Welzijn blijft dus voldoende. Het zit hem vooral in de statuten die nu worden gelijkgesteld. Belangrijk is ook dat de Vlaamse regering niet raakt aan de personeelsleden die in het huidig stelsel zitten. Minister Crevits engageert zich zelfs om de 2880 uren voor vastbenoemde personeelsleden te blijven financieren”, aldus Debaets.

bron: Belga