Eén op de 25 kinderen in België groeit op in extreem kwetsbare situatie

In België verkeren 94.600 kinderen, of 1 op de 25, in een extreem kwetsbare situatie. Die schatting maakt SOS Kinderdorpen naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november. Wereldwijd groeit zelfs een op de tien kinderen op zonder “de liefdevolle zorg van een ouder”. Om de problematiek onder de aandacht te brengen, lanceert de ngo de internationale campagne “Geen enkel kind mag alleen opgroeien”. Met “liefdevolle zorg” bedoelt SOS Kinderdorpen dat een kind de “warme en onvoorwaardelijke zorg” van tenminste één volwassene krijgt, een thuis heeft die “de fysieke en emotionele veiligheid waarborgt” en dat voldoende middelen zijn voorzien voor onder meer gepaste voeding, woongelegenheid en onderwijs. “Als een van die drie ontbreekt, heeft dat verregaande gevolgen voor de fysieke, emotionele en mentale ontwikkeling”, zegt Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen. “Dat is een last die kinderen voor de rest van hun leven als een rugzak met zich meedragen. Hoe ernstiger de situatie, hoe zwaarder die rugzak.”

Volgens de ngo ontbreekt die “liefdevolle zorg” in België bij ongeveer 94.600 kinderen. Dat cijfer is een optelsom van het aantal unieke kinderen dat volgens Jongerenwelzijn en l’Aide à la Jeunesse in een voorziening of pleeggezin werd opgevangen, het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België en het aantal kinderen in ons land getroffen door extreme armoede.

SOS Kinderdorpen spreekt daarbij wel van “een voorzichtige schatting”. “Heel wat kwetsbare groepen waarvan men kan vermoeden dat ook zij het risico lopen om adequate ouderlijke zorg te verliezen, zijn immers nog niet opgenomen in deze statistieken. Denk aan kinderen zonder papieren, Romakinderen, ongemelde gevallen van kindermisbruik, kinderen slachtoffer van mensenhandel, enzovoort.”

bron: Belga