“Arbeidsmarkt laat een juiste toepassing van taalwet niet toe”

Arbeidsmarkt laat een juiste toepassing van taalwet niet toe

In de lokale besturen in het Brussels gewest vinden er voor de Nederlandstaligen nog al te vaak aanwervingen plaats die in strijd zijn met de taalwetgeving. Dat klaagde Dominiek Lootens (Vlaams Belang) aan in een interpellatie in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. VGC-collegelid bevoegd voor Vorming, Onderwijs, Begrotingszaken en Studentenzaken Guy Vanhengel (Open Vld) repliceerde dat de niet toepassing van de taalwet te wijten is aan een onevenwicht op de arbeidsmarkt. “Uit het meest recente taalrapport blijkt dat 95 procent van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving”, stelde Lootens. Minister Vanhengel ziet de samenstelling van de arbeidsmarkt als de oorzaak en het grotere probleem: “Je hebt de contractuelen bij de OCMW’s hard nodig en ofwel laat je dan je patiënten in de steek ofwel werf je aan wat er op de arbeidsmarkt beschikbaar is”, benadrukt Vanhengel. “In de verpleging zie ook ik soms personen waarbij ik me afvraag of ze wel slagen voor één van de twee Selor-testen in beide landstalen.”

Stefan Cornelis (Open Vld), die zelf enkele jaren OCMW-voorzitter was in Ukkel, stond zijn partijgenoot Vanhengel bij: “Toen wij een Nederlandstalige aanwierven werd dat ook bij de Franstaligen op luid gejuich onthaald. De mensen die beide talen machtig zijn trekken naar de privésector en naar andere gewesten, simpelweg omdat ze daar beter betaald worden.”.

bron: Belga