Waterfactuur stijgt fors? Plannen nog niet zeker

Waterfactuur stijgt fors? Plannen nog niet zeker

Krantenberichten als zou de waterfactuur voor zowat de helft van de Vlamingen met 30 procent stijgen de volgende jaren worden donderdag vanuit verschillende hoeken genuanceerd. Het tariefplan van De Watergroep, de grootste watermaatschappij van Vlaanderen, is immers nog niet goedgekeurd. Dat zou eind december gebeuren. De prijsstijging heeft ook maar betrekking op het (variabele) deel van de factuur: het drinkwater. Veel hangt ook af van de samenstelling van het gezin en van het verbruik. De voorgestelde prijsstijging moet bovendien worden verantwoord door investeringen, waarbij na controle achteraf eventueel bijsturingen kunnen volgen. Bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die bevoegd is voor de goedkeuring van het tariefplan, wil men het cijfer van 30,9 procent prijsstijging niet bevestigen. “We zijn het voorstel nog volop aan het bestuderen”, luidt het. Een beslissing wordt verwacht tegen 24 december.

De Watergroep zelf zegt op zijn website dat het aan de regulator een tariefverhoging heeft gevraagd die over een periode van zes jaar gemiddeld 11 procent op de totale factuur bedraagt. “De hoogste stijging situeert zich volgend jaar, waar we voor de totale waterfactuur een stijging aanvragen van 6 à 7 procent, wat neerkomt op 1 à 2 euro extra per maand”. Volgens De Watergroep is deze tariefverhoging noodzakelijk om de nodige investeringen te doen om de waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. Daarnaast investeert men ook in nieuwe technologie zoals slimme watermeters en onthardingsinstallaties.

De VMM zet pas het licht op groen na controle van de cijfers. “We kijken bijvoorbeeld of de motivatie van het bedrijf klopt”, aldus woordvoerster Katrien Smet. Tegen de beslissing van de VMM kan ook nog beroep worden aangetekend. Ook achteraf volgt er nog een evaluatie en kunnen de tarieven eventueel bijgestuurd worden.

De VMM moet sinds de zesde staatshervorming de tariefplannen goedkeuren van alle watermaatschappijen, dus ook van Pidpa, IWVA, Water-Link, IWVB, Farys, AGSO Knokke-Heist en Vivaqua.

bron: Belga