Hof van beroep Brussel – Hof wijst vorderingen van gedetineerden naar aanleiding van cipiersstaking af

In twee arresten heeft het Brusselse hof van beroep verschillende vorderingen van gedetineerden naar aanleiding van de cipiersstaking dit voorjaar, afgewezen. Dat meldt de persmagistraat van het Brusselse hof van beroep. Eén van die twee arresten gaat volgens advocaat Alexander Hamels lijnrecht in tegen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In één van de arresten spreekt het Brusselse hof van beroep zich uit over de dwangsommen die 15 gedetineerden gevorderd hadden naar aanleiding van de cipiersstaking die op 25 april uitbrak. De rechtbank van eerste aanleg had die dwangsommen toegekend maar de eis van de gedetineerden werd door het hof van beroep afgewezen omdat die laattijdig zou zijn geweest.
In het tweede arrest sprak het hof van beroep zich uit over de eis van één gedetineerde uit de gevangenis van Vorst. Ook daar werd de beschikking van de kortgedingrechter, die dwangsommen oplegde, hervormd. Het hof oordeelde immers dat niet bewezen was is dat artikel 3 EVRM geschonden was, dat de naleving van dat artikel 3 geen resultaatsverbintenis maar een middelenverbintenis inhoudt, en dat de Belgische staat alles in het werk had gesteld om de toestand voor de gedetineerden zo comfortabel mogelijk te maken en dus geen fout had begaan.
“Dat gaat frontaal in tegen de vaste rechtspraak van het EHRM”, zegt meester Alexandre Hamels, advocaat van de betrokken gedetineerde. “Het verbod op foltering en onmenselijke behandeling is volgens het EHRM een “absolute” verplichting, waarop geen enkele uitzondering wordt toegestaan, zelfs niet in noodtoestand. Met het huidig arrest veroorlooft de Belgische overheid haar burgers onmenselijk te behandelen in geval van wilde staking, zelfs al brengt dit de veiligheid, de gezondheid en de fysieke integriteit van deze mensen in gevaar.”

bron: Belga