Leven valt helemaal stil tijdens examens in Zuid-Korea

In Zuid-Korea nemen studenten vandaag deel aan de toelatingsexamens voor de universiteit. Het openbare leven in het land komt nagenoeg stil te liggen.

De examens bepalen of je toegang krijgt tot een elite-universiteit of niet. Dat is in Zuid-Korea erg belangrijk, niet alleen om een carrière uit de bouwen, maar om succes te hebben in het leven tout court. Volgens sommigen zouden studies aan een goede universiteit je zelfs helpen op de huwelijksmarkt.

Geen vliegtuigen

Daarvoor moet alles wijken. Werknemers startten hun dag verplicht een uur later zodat de jongeren niet gehinderd werden door het werkverkeer. Grote vrachtwagens mogen sowieso de baan niet op. ‘s Middags, wanneer de luistertesten plaatsvonden, mochten vliegtuigen zelfs niet opstijgen of landen om geen geluidshinder te veroorzaken. Ook bouwwerven werden stilgelegd om een optimale concentratie mogelijk te maken. Hier en daar kreeg een student zelfs politiebegeleiding om op tijd op het examen te geraken.

Tempels

In totaal nemen zo’n 606.000 studenten verspreid over 1.183 plaatsen in heel het land deel aan de examens. De toetsen duren van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Terwijl de kinderen zwoegen boven hun papieren, trekken veel ouders naar tempels om te gaan bidden voor goede resultaten. In Zuid-Korea ligt de prestatiedruk voor jongeren erg hoog. Daardoor kampt het land ook met hoge depressiviteits- en zelfmoordcijfers.