Opnieuw ‘besparingen’ in kleuteronderwijs

Opnieuw 'besparingen' in kleuteronderwijs

Uit de Vlaamse begroting 2017 blijkt dat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs niet worden geïndexeerd, waardoor er 3 miljoen euro minder beschikbaar is. Die cijfers brengt sp.a-onderwijsspecialiste Caroline Gennez vandaag naar buiten in De Standaard. Nadat de directeurs van twee kleuterscholen er in oktober mee hadden gedreigd naar de rechter te stappen als er geen extra geld komt voor het kleuteronderwijs, kondigde minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan dat ze de financiering van het kleuter- en basisonderwijs wil gelijkschakelen. “U mag in de komende weken of maanden mijn plan voor gelijkschakeling van de middelen verwachten”, zei ze in het parlement.

Bij de opmaak van de begroting 2017 is evenwel beslist de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs niet te indexeren. “Dit is geen goed bestuur: Crevits houdt haar woord niet”, reageert Caroline Gennez. “Vroeger verzorgden veel ouders en grootouders nog een deel van op de opvang, nu gaan veel peuters en kleuters fulltime naar school. De aanhoudende besparingen ondergraven de kwaliteit van ons kleuteronderwijs.”

Guido Sauwens, de voorzitter van de Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen, is teleurgesteld. “Crevits blijft halsstarrig vasthouden aan de besparingen in het kleuteronderwijs. Spijtig, omdat het water echt wel aan de lippen staat van veel scholen.” Volgens Sauwens had Crevits “makkelijk intern met budgetten kunnen schuiven om die verdoken besparing te compenseren”.

Morgen wordt de begroting 2017 besproken in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Crevits wil dan pas reageren.

bron: Belga