Nood aan laagdrempelige bemiddelingsinstantie voor M-decreet

Nood aan laagdrempelige bemiddelingsinstantie voor M-decreet

Het M-decreet is een een jaar in voege in het Vlaamse onderwijs maar van een coherent beleid is nog geen sprake. Zowel scholen, ouders als leerlingen blijven zoekende: “het ontbreekt hen aan houvast”, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vandaag. Een laagdrempelige bemiddelingsinstantie moet enig soelaas brengen, klinkt het naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. De invoering van het M-decreet – waarmee de Vlaamse overheid een plaats wil bieden aan kinderen met een beperking of stoornis in het regulier onderwijscircuit – was een “belangrijke opstap”, zegt Vanobbergen, maar een jaar na de invoering is er sprake van “een aarzeling in het beleid”.

Om inclusief onderwijs mogelijk te maken, zijn redelijke aanpassingen nodig binnen de school en de manier waarop de leerstof wordt overgebracht. Maar daar knelt het schoentje. “Zowel scholen als ouders zitten met hun handen in het haar om precies te bepalen wat nu zo’n redelijke aanpassing inhoudt.”

Daarom pleit Vanobbergen voor een Vlaams referentiekader rond redelijke aanpassingen, maar ook een laagdrempelige bemiddelingsinstantie die de knoop moet doorhakken als de school en de ouders er niet uit komen.

Dat scholen, ouders en leerlingen vaker blijven hangen in geschillen noemt de kinderrechtencommissaris tekenend voor deze tijd. Het jaarverslag kreeg daarom als titel “Te veel geschillen over verschillen”. “We kijken nog te vaak naar het tekort of de beperking bij het kind en de jongere. Maar dat maakt het moeilijker voor hen om hun weg te vinden in het onderwijs en de jeugdzorg.”

bron: Belga