Europees begrotingsrapport – Rob Van de Velde (N-VA) ziet probleem net aan uitgavenzijde

Europees begrotingsrapport - Rob Van de Velde (N-VA) ziet probleem net aan uitgavenzijde

Kamerlid Rob Van de Velde (N-VA) ontkent dat het probleem in het Europees begrotingsrapport zich situeert aan de inkomstenzijde. Volgens hem liggen de uitgaven net een half procent van het bnp hoger dan waarop in april werd gemikt, wat cijfermatig een verschil maakt van 2,1 miljard euro, rekent Van de Velde voor. De N-VA’er springt daarmee in de bres voor zijn partijgenoot en minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Die werd eerder op de dag onder vuur genomen door Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) voor het slechte begrotingsrapport. “Het is een weerkerend verhaal dat de zwartepiet heel gratuit naar minister Van Overtveldt wordt doorgeschoven. Dat is echter pijnlijk als je kijkt naar wat de realiteit is”, luidt het.

Zo wijst Van de Velde er op dat in het stabiliteitsprogramma van april bij de inkomsten werd gemikt op 50,8 procent van het bnp en bij de uitgaven op 53,4 procent van het bnp. Daardoor zou het totale tekort op 2,6 procent van het bnp uitkomen. Nu blijkt dat het inkomstensaldo het 0,1 procent beter doet, maar dat de uitgaven op 53,9 procent van het bnp uitkomen, gaat de N-VA’er voort.

“We hopen dat we nu naar de reële besparingen kunnen kijken en doen wat werd afgesproken en dat de discussie niet langer wordt aangewend om de noodzakelijke hervorming van het tarief in de vennootschapsbelasting in vraag te stellen”, zegt Van de Velde. “We hopen dat we het debat de komende weken op basis van de juiste gegevens kunnen voeren en die hervorming in alle sereniteit kunnen doorvoeren”.

bron: Belga