Bart De Valck nog drie jaar aan het hoofd van de Vlaamse Volksbeweging

Bart De Valck nog drie jaar aan het hoofd van de Vlaamse Volksbeweging

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft Bart De Valck herverkozen als nationaal voorzitter. Hij haalde het met 44 stemmen tegen Antwerpenaar Yves Pernet die negen stemmen kreeg. Ook het bestuur werd vernieuwd. Onder meer oud-Vlaams Belangvoorzitter Bruno Valkeniers en Bart Hermans, gewezen medewerker van Theo Francken (N-VA), maken hun intrede. “De VVB heeft nu eindelijk het bestuur dat past bij de uitdagingen van het VVB-beleidsplan: het draagvlak in Vlaanderen vergroten voor de komst van een Vlaamse republiek, zonder Vlaamse verworvenheden binnen België op de tocht te laten zetten door een communautaire ‘pax Belgica’. Ondertussen gaat de VVB verder met de professionalisering van het uitgesproken Vlaamsvoelende deel van het landelijke middenveld”, stelt De Valck.

De raad van bestuur bestaat naast Bart De Valck uit Hilde Roosens, Jan De Vogeleer, Wim De Wit, Bernard Daelemans, Bruno Valkeniers, Bram Hermans, Guido Moons en Joris De Kerpel. Ze krijgen ondersteuning van vijf afgevaardigden van de Vlaamse provincies en Brussel. Valkeniers lichtte de afgelopen maanden de werking van de vzw door en deed een aantal aanbevelingen om de professionele slagkracht van de organisatie te vergroten. Zo is sinds 1 oktober Bert Schoofs, oud-Vlaams Belang-Kamerlid, directeur van de VVB.

De VVB wil verder blijven timmeren aan de weg door “het uitwerken en uitdragen van een stappenplan naar Vlaamse onafhankelijkheid, het deblokkeren van een aantal communautaire dossiers, het verder uitbouwen van internationale contacten en de doorstroming van jonge mensen naar/in de Vlaamse Beweging”.

bron: Belga