Oostende legt sociale dumping in overheidsopdrachten aan banden

Oostende legt sociale dumping in overheidsopdrachten aan banden

De stad Oostende drijft de strijd met sociale dumping verder op. Ze legt de verplichting op om in grote overheidsopdrachtendossiers de in België toepasselijke minimumlonen te betalen. De badstad meent de eerste Vlaamse stad te zijn die een dergelijke verplichting oplegt. Oostende zet een belangrijke stap om sociale dumping, waarbij bijvoorbeeld buitenlandse werknemers minder loon uitbetaald krijgen dan het wettelijk minimumloon voor Belgische werknemers, aan banden te leggen. De Belgische en buitenlandse inschrijvers op overheidsopdrachten en hun eventuele onderaannemers zullen een “verbintenis inachtneming minimumloon” bij hun offerte moeten voegen, waarmee ze zich verbinden om de wettelijke minimumlonen in België te betalen.

“Door deze verplichting tot het betalen van het minimumloon in overheidsopdrachten op te nemen, bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in. Wie namelijk de ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ niet naleeft in een van onze overheidsopdrachten, riskeert een boete of de opdracht kan zelfs ingetrokken worden. Op deze manier strijdt de stad Oostende mee tegen sociale dumping via overheidsopdrachten”, verduidelijkt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). “We zijn trouwens het eerste Vlaamse stadsbestuur dat deze verbintenis opneemt in haar opdrachten.”

bron: Belga