De Kesel verwijst naar verantwoordelijkheid religies en politiek

De Kesel verwijst naar verantwoordelijkheid religies en politiek

“We moeten alles in het werk stellen om de waarden broederlijkheid en vrijheid te verdedigen. De godsdiensten hebben daarin een grote verantwoordelijkheid.” Dat heeft aartsbisschop Jozef De Kesel dinsdag verklaard in zijn homilie tijdens het Te Deum naar aanleiding van Koningsdag. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor “allen die politieke verantwoordelijkheid dragen in ons land”. Zoals de traditie het wil, werden de evenementen rond Koningsdag ingezet met een viering in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. En eveneens traditiegetrouw werd dat Te Deum bijgewoond door vooraanstaande politici en de leden van de koninklijke familie, op het vorstenpaar na. Wat opviel was de gereserveerde houding die prins Laurent aannam ten opzichte van zijn familieleden.

In zijn homilie stond monseigneur De Kesel stil bij de aanslagen van zowat een jaar geleden in Parijs en enkele maanden later in ons land. “Vrijheid en broederlijkheid zijn de fundamentele waarden van onze moderne, geseculariseerde en democratische samenleving. Ze gaan noodzakelijkerwijze hand in hand”, aldus De Kesel. “Geen vrijheid zonder broederlijkheid. Geen vrijheid voor mij zonder respect voor de vrijheid van de andere, van welke religieuze, spirituele of filosofische overtuiging ook”.

De aartsbisschop sprak ook zijn “hoge waardering” uit voor allen die politieke verantwoordelijkheid dragen in ons land. “Zij zijn het die garanderen dat we in vrijheid en in respect voor elkaars verscheidenheid samen leven en samen bouwen aan een meer menselijke en solidaire maatschappij”.

Daarbij verwees De Kesel nog naar het groeiende individualisme en de toenemende onverschilligheid tegenover het lot van anderen, die onze samenleving bedreigen. “Geen vrijheid zonder solidariteit. Dat blijft onze gemeenschappelijke zorg. Want de graad van beschaving valt af te lezen aan wat we voor de minsten hebben gedaan”.

bron: Belga