Zowat 520 miljard dollar jaarlijkse verliezen en 26 miljoen armen extra door natuurrampen

Zowat 520 miljard dollar jaarlijkse verliezen en 26 miljoen armen extra door natuurrampen

Natuurrampen zorgen jaarlijks voor verliezen ten belope van 520 miljard dollar en doen elk jaar 26 miljoen mensen in de armoede belanden. Dat blijkt maandag uit een rapport van de Wereldbank. Deze financiële evaluatie is 60 procent groter dan die van de Verenigde Naties (ongeveer 300 miljard dollar), aldus de Wereldbank, die zegt meer rekening te hebben willen houden met de schade die geleden wordt door de armsten. “De economische en menselijke impact van natuurrampen is heel wat groter dan we tot dusver dachten”, aldus de Wereldbank.

De auteurs van het rapport hebben hun ramingen niet alleen gebaseerd op materiële verliezen (gebouwen, woningen, wegen,…) maar ook op het verlies van welbevinden bij de bevolking (onmogelijkheid om uitgaven te doen voor gezondheid, voeding, onderwijs,…).

Voor 26 miljoen mensen is de impact van natuurrampen van dusdanige omvang dat ze onder de armoedegrens belanden, die vastgelegd is op 1,90 dollar per dag.

bron: Belga