Europese lidstaten versterken militaire samenwerking

Europese lidstaten versterken militaire samenwerking

De landen van de Europese Unie gaan hun militaire samenwerking versterken. Ze willen hun beschikbare middelen meer op elkaar afstemmen en beter inzetten, in een poging de EU op het wereldtoneel sterker voor de dag te doen komen. “Maar dit gaat niet over de oprichting van een Europees leger”, benadrukt Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid. Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie keurden de lidstaten maandag een nieuwe strategie op het vlak van veiligheid en defensie goed. Er werd overeengekomen wat het ambitieniveau van Europa precies moet zijn. Zo moet adequaat gereageerd kunnen worden als internationale crises zich aandienen. De partnerlanden van de EU zullen op steun kunnen blijven rekenen, zoals opleiding, advies en training. En uiteraard neemt Europa zich voor de EU en haar burgers te blijven verdedigen.

De lidstaten waken er wel over dat ze niet in het vaarwater van de NAVO terechtkomen. Territoriale verdediging blijft dan ook een zaak voor de alliantie. Verschillende ministers benadrukken dat de ambitie om tot een sterkere EU te komen op het vlak van veiligheid niet betekent dat de stap gezet wordt naar een Europees leger.

Het project dat maandag werd goedgekeurd, staat al langer in de steigers, maar heeft na de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president een grote actualiteitswaarde gekregen. Van Trump wordt namelijk verwacht dat hij erop zal hameren dat iedereen financieel zijn duit in het zakje doet. Tijdens de kiescampagne liet hij zelfs uitschijnen Amerikaanse militaire steun te zullen laten afhangen van de naleving van bestaande financiële verplichtingen.

De Britse minister van Defensie Michael Fallon zei dat de best mogelijke Europese reactie op de verkiezing van Trump erin zou bestaan dat alle NAVO-landen hun defensie-uitgaven zoals beloofd optrekken naar 2 procent van hun bbp.

“De NAVO-bijdrage kwam hier vandaag niet expliciet ter sprake”, zei de Belgische defensieminister Steven Vandeput (N-VA) na afloop aan Belga. “Maar iedereen rond de tafel is er zich van bewust dat onder Trump de vraag naar het optrekken van de defensie-uitgaven explicieter zal worden gesteld.” Pro memorie: in België wordt voor ongeveer 0,9 procent van het bbp aan defensie gespendeerd, Vandeput wil dat tegen 2030 optrekken tot 1,30 procent.

bron: Belga