Geluidshinder Brussels Airport – Raad van State verwerpt beroep Brussels Airport Company

De Raad van State heeft het beroep afgewezen van Brussels Airport Company over de geluidsnormen. De luchthavenuitbater vroeg om de beslissing die een einde zou maken aan de tolerantiemarge voor de geluidsnormen boven Brussel, op te schorten maar daar gaat de RvS niet op in omdat de verzoekende partij geen wettig belang heeft aangetoond. Vanaf 2000 mochten de luchtvaartmaatschappijen de gewestelijke geluidsnormen overschrijden met 9 decibel overdag en 6 decibel ’s nachts, zonder een boete te moeten betalen. In mei 2016 vroeg de Brusselse minister van Milieu Céline Fremault (cdH) echter aan Leefmilieu Brussel om geen overschrijdingen meer te tolereren vanaf 1 januari 2017.
De luchtvaartmaatschappijen dreigden er na die beslissing mee om Brussels Airport te verlaten, en zeven maatschappijen stapten naar de Raad van State met de vraag om beslissing te schorsen of te annuleren. In een arrest van 14 oktober besliste de Raad van State echter dat de tolerantiemarge die van kracht is sinds 2000 een gunst was en dat de tolerantie vandaag niet meer verdedigbaar is.
Nu heeft ook de 7de kamer van de RvS beslist dat het beroep van Brussels Airport Company niet ontvankelijk is wegens gebrek aan wettig belang. “Een vordering tot schorsing die essentieel strekt tot het in alle gevallen ongestraft kunnen veroorzaken of laten voortduren van rechtstreekse of onrechtstreekse geluidshinder die de door de regering gestelde normen overschrijdt met waarden die kleiner zijn dan 9 dB(A) overdag en kleiner dan 6 dB(A) ’s nachts, is dan ook niet ontvankelijk bij ontstentenis van een wettig belang”, luidt het.

bron: Belga