Wapenstilstand herdacht in het Parlement

Wapenstilstand herdacht in het Parlement

Zowat 400 oud-strijders en kinderen afkomstig uit alle provincies hebben in het Parlement in Brussel de Wapenstilstand herdacht van 11 november 1918. De plechtigheid werd bijgewoond door Senaatsvoorzitter Christine Defraigne en de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Siegfried Bracke. Defraigne opende de herdenking door eraan te herinneren dat “er een grote les te trekken is uit een oorlog en dat die steeds dezelfde is: dit nooit meer”. “Er zijn geen goede oorlogen en het is betreurenswaardig dat dat blijft vergeten worden. Elk jaar ben ik blij hier op 11 november mensen te ontmoeten die net als strijders en gevangenen aan de levende lijve de gruwel van de oorlog hebben meegemaakt, mensen die ons kunnen vertellen dat een oorlog alleen maar verwoest en nooit iets opbouwt.”

De Senaatsvoorzitter wees er voorts nog op dat vorig jaar twee dagen na de herdenking de aanslagen plaatsvonden van Parijs. “Verschillende mensen geven ook vandaag de dag nog de voorkeur aan blind geweld in de plaats van dialoog. Onverdraagzaamheid is niet iets van het verleden. Het is een reële dreiging. Vrijheid en gelijkheid mogen nooit als een verworven recht worden beschouwd.”

bron: Belga