“Dit zorgt voor terugval in klimaatbeleid, maar ommekeer is onmogelijk”

Dit zorgt voor terugval in klimaatbeleid, maar ommekeer is onmogelijk

“De verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de VS betekent een terugval voor de wereldwijde klimaatpolitiek, want hier is iemand verkozen die zich altijd als een klimaatscepticus heeft geprofileerd”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, de koepel van de Vlaamse natuur-en milieubeschermingsverenigingen. “Anderzijds is het ook niet meer mogelijk om de positieve trend, de bewustwording bij burgers en ondernemingen en bepaalde engagementen van overheden van de laatste jaren volledig om te keren. De energietransitie heeft wereldwijd al genoeg vaart en er is simpelweg geen weg terug.” Ook de Vlaamse milieugroeperingen zien Trumps verkiezing als een zware opdoffer en het slechtst mogelijke scenario. “Dat blijkt ook uit de namen die circuleren voor ministerportefeuilles voor energie en milieu in de te vormen regering”, zegt Bienstman. “Het gaat om figuren die zullen kiezen voor fossiele energiebronnen, waar miljarden mee gemoeid zijn. Dergelijke personen zullen de transitie, de overgang naar duurzame energie, in de VS zoveel mogelijk dwarsbomen.”

“Toch zijn in het Parijse Klimaatakkoord afspraken gemaakt die niet snel teruggeschroefd kunnen worden”, vervolgt Bienstman. “Zowel de VS als China, twee van de grootste vervuilende landen, hebben het akkoord al geratificeerd. Het duurt vier jaar om dat ongedaan te maken. Trump zal de economie schade toebrengen als hij de economische kansen van groene technologie, zoals de innovatie van Tesla, links laat liggen.”

“Donald Trump zal misschien sommige dingen willen en kunnen terugdraaien in de VS, maar de positieve trendbreuk die de voorbije jaren wereldwijd is gerealiseerd, kan ook Trump niet meer ongedaan maken”, meent Bienstman. “We verliezen kostbare tijd, en het heel spijtige aan die zaak is dat we die tijd eigenlijk niet meer hebben als het over de klimaatwijziging gaat. Europese diplomaten en CEO’s moeten nu dan ook de druk opvoeren op de VS om het land op haar verantwoordelijkheid te wijzen voor een veilig klimaat.”

bron: Belga