Windgids moet draagvlak voor windenergieprojecten helpen vergroten

Windgids moet draagvlak voor windenergieprojecten helpen vergroten

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) lanceert de Windgids, een handleiding met concrete tips voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten. De gids wil ook het draagvlak voor windenergieprojecten bij de burger vergroten. Nu bestaat er soms nog weerstand bij omwonenden. Tegen 2020 moet Vlaanderen 25.074 GWh groene energie opwekken. Eind 2015 haalden we 65 procent van die doelstelling. Windenergie moet een belangrijke rol spelen in het halen van de doelstelling voor 2020. Minister Tommelein: “Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is een van de meest kostenefficiënte technieken op dit moment en heeft ook steeds minder financiële steun nodig”. Na een recordjaar voor windenergie, staan er ondertussen 393 windturbines verspreid over onze provincies. Tegen 2020 moeten er nog ruim 260 bijkomen.

Maar windenergieprojecten lopen niet altijd van een leien dakje. Zo staan burgers al eens weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Die weerstand en drempels zijn soms hardnekkig. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft nu een Windgids laten opmaken. Die gids bevat tips en concrete voorbeelden waarmee lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten aan de slag kunnen om mensen over de streep te trekken en het draagvlak te vergroten. Minister Tommelein: “Lokaal draagvlak komt er niet vanzelf. Daar is hard werk voor nodig, van álle partijen (de projectontwikkelaar, de lokale besturen, de plaatselijke bevolking …). Informeren, betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen, telkens opnieuw. Een goed project betrekt burgers van bij de start en laat die samenwerking ook doorlopen nadat de wieken zijn beginnen te draaien.

bron: Belga