Groenestroomcertificaten Neder-over-Heembeek niet naar Electrabel

Groenestroomcertificaten Neder-over-Heembeek niet naar Electrabel

De groenestroomcertificaten voor de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek gaan in uitvoering van een conventie naar Brussel Energie. Electrabel ontvangt dus geen enkel certificaat. Dat verklaarde Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault deze voormiddag op interpellaties van Liesbet Dhaene (N-VA) en Annemie Maes (Groen). De groenen en N-VA dringen aan op hoorzittingen over de groenestroomcertificaten met onder meer de Brusselse energieregulator Brugel en Electrabel. De oppositie heeft zware kritiek op het feit dat de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek de komende tien jaar groenestroomcertificaten ontvangt. De installatie is oud en het systeem zou indruisen tegen de letter en geest van de Europese regelgeving, klinkt het.

Liesbet Dhaene blijft erbij dat de Brusselse regering het systeem had moeten aanmelden bij de Europese Commissie. Maar minister Fremault stelt in antwoord op een schriftelijke vraag van de N-VA’ster dat dit niet nodig is omdat het niet gaat om overheidssteun. In de commissie Leefmilieu benadrukte de minister vandaag dat Electrabel dan wel de beheerder is van de turbine van de verbrandingsoven maar geen enkel groenestroomcertificaat ontvangt, zoals voorzien in een conventie tussen het energiebedrijf en Brussel Energie. Dhaene was niet overtuigd en diende een gemotiveerde motie in waarin de regering gevraagd wordt om het systeem van de groenestroomcertificaten alsnog aan te melden bij de Europese Commissie.

Annemie Maes verwees naar het voorstel van resolutie die Ecolo en Groen in februari indienden over de bestemming van de ontvangsten uit de toekenning van groenestroomcertificaten aan de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek. Die zou weldra op de agenda van de commissie geplaatst worden, maar Maes wil dat er in dat verband hoorzittingen georganiseerd worden met onder meer Brugel en Electrabel. Dhaene sloot zich bij deze vraag aan.

bron: Belga