Nieuwe top werkt klimaatakkoord van Parijs verder uit

Nieuwe top werkt klimaatakkoord van Parijs verder uit

In de Marokkaanse stad Marrakech is vandaag de 22ste klimaatconferentie (COP22) op gang geschoten. Het is de eerste internationale klimaattop sinds er vorig jaar in Parijs een wereldwijd akkoord werd gesloten. Bijna tweehonderd landen waren in december 2015 in Parijs overeengekomen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. De meeste landen zijn daarbij ook concrete engagementen aangegaan. Op die manier moet de gemiddelde stijging van de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk tot minder dan twee graden Celsius worden beperkt.

Het is de bedoeling om in Marrakech de details van dat akkoord, dat sinds vrijdag officieel van kracht is, verder uit te werken. Zo moeten er afspraken gemaakt worden om te garanderen dat landen hun engagementen nakomen en moeten er tijdstabellen worden opgesteld. Bovendien moet er jaarlijks ook 100 miljard dollar ter beschikking worden gesteld in het groen klimaatfonds. De bedoeling is dat de meest kwetsbare landen die met de gevolgen van de klimaatverandering geconfronteerd worden, vanaf 2020 een beroep kunnen doen op dat fonds.

Er zullen meer dan 30.000 mensen deelnemen aan de klimaatgesprekken, die nog tot 18 november duren. Er worden ook 43 staatshoofden en 32 regeringsleiders in Marrakech verwacht.

bron: Belga