Europese Commissie: “België staat voor grote uitdagingen op vlak van gelijke kansen in onderwijs”

Europese Commissie: "België staat voor grote uitdagingen op vlak van gelijke kansen in onderwijs"

Net als vele andere Europese lidstaten staat België voor grote uitdagingen om gelijke kansen in het onderwijs te waarborgen. Dat stelt de Europese Commissie vandaag in haar jaarlijkse verslag over de evolutie van de onderwijsstelsels in de lidstaten. “België staat voor grote uitdagingen wat gelijke kansen betreft. De prestaties van leerlingen houden nauw verband met hun sociaaleconomische achtergrond, in het bijzonder bij migrantenjongeren. Dit is des te ernstiger omdat wordt verwacht dat de kwetsbare leerlingengroepen het sterkst zullen groeien”, zo klinkt het in het Europese rapport over België. Het rapport stipt onder meer aan dat er in scholen met veel kansarme leerlingen een gebrek aan ervaren leraren en schoolhoofden is.

Uit de cijfers blijkt wel dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters in België daalt, van 12,0 procent in 2012 naar 10,1 procent in 2015. Dat is lager dan het Europese gemiddelde (11,0 procent), maar wel nog steeds 0,6 procentpunt verwijderd van de nationale doelstelling tegen 2020. Ook zijn er nog steeds grote regionale verschillen. Zo lag de schooluitval in Brussel bijna dubbel zo hoog dan in Vlaanderen.

Er blijft wat schooluitval betreft ook een grote kloof bestaan tussen de cijfers voor in het buitenland geboren leerlingen (18,2 procent) en voor leerlingen die in België zijn geboren (9,0 procent). Die kloof is er ook op Europees niveau (19,0 procent versus 10,1 procent). Ook het percentage afgestudeerden in het hoger onderwijs lag vorig jaar beduidend lager (35,6 procent) onder de 30- tot 34-jarigen die in het buitenland zijn geboren dan onder hun leeftijdsgenoten die in België zijn geboren (44,8 procent). Op Europees vlak is dat verschil dan weer minder uitgesproken (36,4 procent versus 39,4 procent).

bron: Belga