België met zes ministers naar Klimaattop Marrakesh

België met zes ministers naar Klimaattop Marrakesh

Ons land trekt volgende week met liefst zes ministers naar de Klimaattop in Marrakesh. De top is weliswaar vandaag van start gegaan, maar de technische discussies zullen pas echt starten als duidelijk is wie de volgende Amerikaanse president wordt. De ministers zakken pas af als het er om begint te spannen, in de tweede helft van de tweede week. Naast federaal minister van Energie Marie Christine Marghem reizen ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en haar Brusselse collega Céline Fremault naar Marokko. Voor Wallonië gaan minister-president Paul Magnette en ministers Paul Furlan en Carlo Di Antonio. Schauvliege zit de Belgische delegatie voor.

België onderhandelt niet rechtstreeks op de Klimaattop, maar zetelt in een Europees team. Ons land kan echter wel helpen Europa de ene of de andere richting uit te sturen. Ons continent presteert beter dan verwacht en zal de emissiedoelen voor 2020 ruimschoots overtreffen. Drukkingsgroepen als Climate Action Network dringen er daarom bij Europa op aan dat surplus niet te gebruiken om de inspanningen naar 2030 makkelijker te maken, maar de doelstellingen voor dat jaar scherper te stellen. Dat zullen overigens alle deelnemers moeten doen, want met de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, stevenen we af op een opwarming van de aarde van 2,9 tot 3,4 graden, berekenden de Verenigde Naties afgelopen week. In Parijs werd afgesproken de opwarming onder 2 graden te houden en zelfs te streven naar 1,5 graden.

Een ander punt waar België het verschil kan maken is de klimaatfinanciering. In het akkoord van Parijs is vanaf 2020 een jaarlijkse geldstroom van 100 miljard dollar van de westerse naar de niet-westerse landen voorzien. België trekt momenteel slechts 50 miljoen euro per jaar uit, “ruim onvoldoende” volgens onder meer 11.11.11. “Die belofte was misschien jaren geleden nog geloofwaardig, maar verzinkt in het niets bij de miljardenbijdragen van buurlanden als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”, vindt directeur Bogdan Vanden Berghe.

De vernedering om, zoals vorig jaar, zonder intra-Belgisch akkoord naar de top te moeten afreizen blijft België dit jaar alleszins bespaard. De inspanningen tot 2020 zijn verdeeld, maar voor de jaren daarna moet opnieuw worden gediscussieerd tussen de deelstaten. Joke Schauvliege is voorstander van een vaste verdeelsleutel ter vervanging van de steeds weerkerende discussie.

bron: Belga