"We moeten van het klimaat een leerlijn maken"

Foto D. Peeters

Het overgrote deel van de studenten in de lerarenopleiding denkt dat onze aarde opwarmt door een gat in de lucht. Onzin natuurlijk. Het onderzoek van Pieter Boussemaere, schrijver van ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’, toont aan dat 80% van de studenten onvoldoende kennis heeft over de klimaatopwarming. Hoe kan ons onderwijssysteem dit beter aanpakken?

Pieter Boussemaere,
docent aan de Viveshogeschool

Waar ligt de oorzaak van de klimaatverwarring bij studenten ?

“Ons onderwijssysteem laat ons al jaren in de steek. Aardrijkskunde, geschiedenis en alle vakken die ons een breder spectrum geven, moeten uren afstaan. Zo krijg je een groep jongeren die van de wereld niet weet. Daarnaast zien we klimaatopwarming als een milieukwestie, maar het is een energieprobleem. Klimaat is zo fundamenteel dat het alles wat we kennen overhoop zal halen. De opwarming heeft niet alleen een invloed op de natuur, maar bijvoorbeeld ook op de economie. Indien we het blijven framen als een milieuprobleem, kunnen we moeilijk overgaan tot actiegericht handelen. Klimaatopwarming wordt in bepaalde vakken aangeraakt, maar we onderwijzen het niet.”

Pieter Boussemaere, docent aan de Viveshogeschool in Brugge. - Foto Delphine Peeters
Pieter Boussemaere, docent aan de Viveshogeschool in Brugge. – Foto Delphine Peeters

Hoe kunnen we onze jongeren voorbereiden op de klimaatopwarming?

“Mijn droom is dat we zouden komen tot een vak klimaat, maar dat is niet realistisch. Andere vakken gaan uren moeten inleveren en dat is onmogelijk. Dan blijft er maar een optie over: een leerlijn klimaat uitschrijven. Experten zullen zich dan buigen over welke inhoud belangrijk is voor welke leeftijdscategorie. Ook de psychologische impact is belangrijk, want klimaatopwarming is een pessimistisch verhaal. Verder moeten we onderzoeken welke kennis nodig is om tot actie over te gaan.”


Rita Heyrman,
voorzitster van de Vereniging voor Leerkrachten Aardrijkskunde

Moet het onderwijs meer tijd besteden aan klimaatopwarming?

Het is inderdaad een belangrijke materie, maar ik denk dat dit op te lossen valt met een leerlijn binnen het vak aardrijkskunde. Indien we van de Vlaamse overheid meer ruimte krijgen om hier rond te werken, dan moedig ik dat aan. Maar ik ben er wel tegen om er een apart vak van te maken. Vanuit de geografie moeten we alle systemen die een rol spelen op de aarde gaan onderzoeken. Het is niet de bedoeling dat we een thema uitlichten omdat het ‘hip’ is. Ik minimaliseer niet, maar er zijn problemen genoeg in wereld die ook niet om een eigen vak vragen.


Hilde Crevits (CD&V),
Vlaams minister van Onderwijs

Zal u klimaatopwarming opnemen in de eindtermen?

De eindtermen zijn twintig jaar oud en het debat loopt. Uit recente bevragingen blijkt dat duurzaamheid een terugkerend thema is. Ik beschik over 54 miljoen euro en die middelen gaan onder andere naar sensibilisering rond klimaat in de klas.

SOS Klimaatverwarring

Wat is een van de eerste problemen rond klimaatopwarming in België?

De helft van de bevraagde studenten denkt aan het stijgen van de zeespiegel. Binnen 100 jaar zal de zeespiegel 1 meter stijgen, maar het eerste obstakel zijn de klimaatvluchtelingen.

Wat is het effect van kerncentrales op klimaatopwarming?

Ongeveer 75% ziet een link tussen klimaatopwarming en kerncentrales, terwijl kerncentrales gunstig zijn voor het klimaat, maar minder bevorderlijk voor het milieu.

Hoe komt de huidige klimaatopwarming tot stand?

Zo’n 95% denkt dat de opwarming te maken heeft met het gat in de ozonlaag, maar dat werd veroorzaakt door drijfgassen uit spuitbussen of koelmiddelen in de jaren 80.

Foto Belgodyssee
Foto Belgodyssee

Wie?

Auteur Delphine Peeters is 22 jaar en komt uit Hasselt.

Ze volgt de opleiding tot bachelor in de Journalistiek aan de Erasmushogeschool in Brussel.

Belgodyssee, een initiatief van VRT en RTBF, in partnerschap met het Prins Filipfonds, Metro en L’Avenir, bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons land. Heel concreet werken de jongeren in tweetalige duo’s. Tijdens deze editie gaan ze op zoek naar de nieuwe vormen van leren. Delphine Peeters verdiepte zich in ‘environmental education’.