Samen centrale ‘open data’ oplossing crëeren

Wie smart cities en mobiliteit aankaart, heeft het over een totale mentaliteits­verandering waarbij ook technologie, open data en innovatie een belangrijke rol spelen. De beste mobiele 4G en wifi-dekking is uiteraard een must. Maar centrale ‘open data’ oplossingen die de klok rond alle gegevens beheren, analyseren en doorspelen aan eindgebruikers en publieke diensten zoals openbaar vervoer kunnen het verschil maken. Steeds meer mensen zijn de files beu en willen hun auto al eens ruilen voor fiets, bus, metro of tram. Bovendien proberen werknemers en werkgevers slimmer om te gaan met mobiliteitsproblemen én kiezen ze voor een flexibele en productieve werkomgeving.

Dat zijn enkele van de meest opmerkelijke standpunten in de position paper over de ‘Smart Cities and Mobility’ die voorgesteld wordt op Crowdsourcing Week Europe (CSW Europe) in Brussel.

Hoe kan je ervoor zorgen dat het leven in een stad aangenamer, gezonder, aantrekkelijker en kwalitatief een stuk sterker wordt? Dat was het algemene uitgangspunt dat op tafel lag bij de werkgroep met vertegenwoordigers van Brussels Metropolitan, Orange, Siemens Belgium, Cropland, GRACQ, CIBG Brussels, Arval, BNP Paribas Fortis en het Smart City Institute. Het resultaat vertaalt zich in een position paper met concrete voorstellen.

Zo wordt onder andere gepleit voor een ‘Big Data Supervisor’, een entiteit dat er voor moet zorgen dat eindgebruikers op elk moment weten wat er met hun gegevens gedaan wordt. Die ‘Open data’ komt immers zowel van de overheid als van de burgers zelf. Het kan gehanteerd worden voor onder andere:

  • smart wake-up (dagplanning op basis van het actuele stadsverkeer)
  • smart infrastructure (oplossingen voor veiligere en makkelijkere verplaatsingen)
  • smart destination (alternatieven tijdens de spits)
  • smart environmental attitude (uitgebreide fiets- en wandelwegen)

De position paper pleit ook voor een verregaande samenwerking tussen gemeenten, steden en regio’s om echt intelligente mobiliteitsoplossingen uit te werken. Een zowel formeel als informeel overlegorgaan is daarbij aangewezen.

Orange en Cropland stellen concreet hun City Crowd Monitor voor die toelaat om in real-time verplaatsingen van mensen in kaart te brengen. De gegevens worden daarna diepgaand geanalyseerd zodat er ook beleidsconclusies uit getrokken kunnen worden.
Deze concrete standpunten vormen de basis voor de themadag ‘Smart Cities and Mobility’ op de derde editie van Crowdsourcing Week Europe. Die vindt plaats van 21 tot 25 november in de Europese hoofdstad Brussel.

De volledige position paper met concrete voorstellen van de werkgroep ‘Smart Cities and Mobility’ vind je hier.

De position paper nodigt ook uit tot commentaar op het Wooclap platform.

Meer informatie over Crowdsourcing Week Europe, de sprekers en het programma: crowdsourcingweek.com/csw-europe-2016.

csw-logo_color_large_png