Landen buigen zich over klimaatdoelstellingen op COP22

In de Marokkaanse stad Marrakech is de 22ste klimaatconferentie op gang geschoten. Het is de eerste internationale klimaattop sinds er vorig jaar in Parijs een wereldwijd akkoord werd gesloten, dat sinds vorige week van kracht is.

Wat is er in Parijs alweer beslist?

Bijna tweehonderd landen waren in december 2015 in Parijs overeengekomen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. Op die manier moet de gemiddelde stijging van de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk tot minder dan 2 graden Celsius worden beperkt. De meeste landen hebben eigen plannen ingediend waarin ze aangeven hoe ze dat doel vrijwillig willen bereiken.

Wie is er op de huidige top aanwezig?

Er zullen meer dan 30.000 mensen deelnemen aan de klimaatgesprekken. Zo’n 43 staatshoofden en 32 regeringsleiders maken hun opwachting. Hoewel de top gisteren officieel van start is gegaan, zal hij pas woensdag echt uit de startblokken schieten, als het duidelijk is wie de nieuwe Amerikaanse president is. Die zal onrechtstreeks mee de agenda van de top bepalen. Zo heeft Republikein Donald Trump al aangegeven dat hij als president de VS zou terugtrekken uit het akkoord van Parijs, zou stoppen met klimaatfinanciering en weer volop zou inzetten op fossiele energie.

Wat wordt er in Marrakech besproken?

De nieuwe ronde klimaatonderhandelingen, de COP22, zal heel wat minder spectaculair zijn dan de top in Parijs, waar de deelnemende landen het historische akkoord sloten. Bedoeling is om de komende tien dagen de details van dat akkoord verder uit te werken. Zo maken de landen afspraken om te garanderen dat ze hun engagementen nakomen en stellen ze tijdstabellen op. Het lijken misschien details, maar ze zijn wel cruciaal.

Gaan we de doelstellingen halen?

Volgens metingen van de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA wordt 2016 het warmste jaar ooit. Het milieubureau van de Verenigde Naties, UNEP, zegt dan weer dat we met de huidige afspraken afstevenen op een opwarming van 2,9 tot 3,4 graden. De wereldwijde CO2-uitstoot zal in 2030 naar schatting 54 tot 56 gigaton bedragen. Om de limiet van 2 graden te halen, mag dat maximaal 42 gigaton zijn. Ter vergelijking, de hele transportsector – inclusief de luchtvaart – in de Europese Unie stoot jaarlijks 1 gigaton uit. Er zullen in Marrakech dus nog belangrijke knopen doorgehakt moeten worden.