Gelijke kansen op school staan onder druk

Belga / L. Dieffembacq

Volgens Europa staat het Belgisch onderwijs voor grote uitdagingen om gelijke kansen te waarborgen. Zo is het aantal vroegtijdige schoolverlaters in ons land nog steeds te hoog.

In vergelijking met in België geboren leerlingen verlaten twee keer zoveel studenten die in het buitenland geboren zijn, de schoolbanken zonder diploma. Dat stelt de Europese Commissie in haar jaarlijkse verslag over de evolutie van de onderwijsstelsels in de lidstaten. Ook op Europees niveau is een gelijkaardige kloof merkbaar.

De waarborg van gelijke kansen in het onderwijs komt de komende jaren nog meer onder druk te staan en België is daar geen uitzondering op. “De prestaties van leerlingen houden nauw verband met hun sociaaleconomische achtergrond, in het bijzonder bij migrantenjongeren”, zo klinkt het in het Europese rapport. “Dit is des te ernstiger omdat wordt verwacht dat de kwetsbare leerlingengroepen het sterkst zullen groeien.” Het rapport stipt onder meer aan dat er bij ons in scholen met veel kansarme leerlingen een gebrek aan ervaren leraren en schoolhoofden is.

Een ander teken aan de wand is het aantal jongeren dat de school vroegtijdig verlaat. Die groep is in omvang afgenomen, van 12,0% in 2012 naar 10,1% in 2015, wat minder is dan het Europese gemiddelde van 11%, maar nog steeds meer dan de nationale doelstelling tegen 2020. Ook zijn er nog steeds grote regionale verschillen. Zo lag de schooluitval in Brussel bijna dubbel zo hoog dan in Vlaanderen.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel in de Belgische scholen. Ondanks een lichte terugval in vergelijking met 2012 scoort België beter dan het gemiddelde op indicatoren als het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs (42,7% vs. 38,7%) en de arbeidsparticipatie van pas afgestudeerden (79,5% vs. 76%). De deelname van volwassenen aan levenslang leren stagneerde wel en blijft beneden gemiddeld.