Vlaamse werkloosheid blijft dalen

Vlaanderen telde eind oktober 220.920 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 9.159 of 4 procent minder dan in oktober vorig jaar, zo maakt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bekend. De daling zet zich in de meeste categorieën door, behalve bij 60-plussers en allochtonen. De werkloosheid in Vlaanderen gaat al sinds augustus vorig jaar in dalende lijn. Maar in het begin waren het vooral een beperkt aantal categorieën (bijvoorbeeld jonge, kortdurige werklozen) die van het herstel op de arbeidsmarkt profiteerden. Nu zet de daling zich meer algemeen door, met bijvoorbeeld al voor de tweede maand op rij een vermindering van het aantal langdurig werklozen (-1,3 pct). “Dat is de bevestiging van de omslag op de Vlaamse arbeidsmarkt”, aldus Muyters.

De jeugdwerkloosheid daalde in oktober met 2,3 pct op jaarbasis, maar ook de leeftijdsgroep van 25 tot 50 jaar (-5 pct) en de 50-plussers (-3,4 pct) telden minder werklozen. Bij de 60-plussers is er wel nog altijd een toename (+23,7 pt), maar de minister wijt dat aan de regels rond langere beschikbaarheid. Vroeger verdween deze categorie uit de statistieken.
Ook de werkloosheid bij allochtonen (+0,7 pct) en bij mensen met een arbeidshandicap (+1,3 pct) blijft toenemen. Hier pleit minister Muyters voor maatwerk, om ook hen een perspectief te bieden op de arbeidsmarkt.

bron: Belga