Eerste fase Brabo-project afgerond – België kan nu meer stroom importeren uit Nederland

Eerste fase Brabo-project afgerond - België kan nu meer stroom importeren uit Nederland

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land, heeft de eerste fase van het Brabo-project afgerond. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend in een persbericht. Met dit project kan er meer stroom vanuit Nederland geïmporteerd worden en dat is dus goed nieuws voor de bevoorradingszekerheid, nu de winter er aankomt. Concreet is de upgrade van de tweede hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet afgewerkt en is er aan de grens met Nederland een extra dwarsregeltransformator (tot vier in totaal, red.) in gebruik genomen. “Zo’n transformator is te vergelijken met een kraantje dat de toevoer aan stroom regelt. Stroom die uit Nederland ingevoerd wordt, zal dankzij deze extra transformator beter over het net verspreid worden”, legt de netbeheerder uit.

Deze infrastructuurwerken zorgen voor meer bevoorradingszekerheid tijdens de kritieke fases in de winterperiode, luidt het nog. België is zoals bekend een netto-importeur van stroom en dus zijn goede aansluitingen met het hoogspanningsnet van onze buurlanden cruciaal.

Elia heeft de interconnectie met Frankrijk al verbeterd en met het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzeese kabel aangelegd. Die zou tegen 2019 in gebruik worden genomen. De tweede fase van het Brabo-project omvat een uitbreiding van de hoogspanningslijn van Zandvliet tot de Liefkenshoek (langs de A12).

bron: Belga