Brussel en Vlaanderen informeren sneller over fijn stof

Het Brusselse gewest zal vanaf 1 november zijn bevolking informeren, onder meer via sms, zodra de concentratie fijn stof hoger ligt dan 50µg/m3. Dat zegt Frans Fierens van de Intergewestelijk Cel voor het Leefmilieu (Ircel), na berichtgeving van de Franstalige omroep RTBF. Vlaanderen, en wellicht Wallonië, gaan die informatiedrempel ook hanteren. “Een harmonisering op Belgisch niveau is logisch”, zegt Fierens. “De adviezen die met een overschrijding samenhangen zullen wel in de gewesten anders zijn en ook door de gewesten gecommuniceerd worden.”
Het melden van de drempeloverschrijding, via sms of via meldingen op digitale borden langs de wegen, is vooral van belang voor kwetsbare mensen, in dit geval: mensen die aan astma lijden, bejaarde personenen en kinderen. Fijn stof wordt wereldwijd verantwoordelijk geacht voor miljoenen vroegtijdige overlijdens. Volgens een Europese studie zou vervuiling door fijn stof tussen de 10 en 30 miljard euro per jaar kosten aan ons land.
Aan de overschrijding worden (nog) geen maatregelen gekoppeld, zoals de snelheidsbeperkingen bij het smogalarm (vanaf 70µg/m3), maar wel adviezen. “Zo wordt in Brussel aangeraden om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto”, aldus Frans Fierens.

bron: Belga