Waals parlement geeft zijn fiat voor ondertekening CETA

Waals parlement geeft zijn fiat voor ondertekening CETA

Het Waalse parlement heeft het licht op groen gezet voor de Belgische ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. Met 55 tegen 5 stemmen schaarde het parlement in Namen zich achter een motie die de regering vraagt om haar bevoegdheid te delegeren aan het federale niveau om het verdrag in naam van België en zijn deelstaten te ondertekenen.
De motie werd gesteund door de parlementsleden van de PS-cdH-meerderheid en van oppositiepartij MR. Oppositiepartijen Ecolo en PTB stemden tegen, omdat de toegevingen die de Waalse regering bedongen heeft minder omvangrijk zijn dan het parlement twee weken geleden had geëist. De verkozenen van de twee partijen betreurden ook dat ze zich in minder dan 24 uren moesten uitspreken over het compromis.

Na wekenlang verzet van onder meer de Waalse regering bereikten de leiders van de federale regering en de deelstaten donderdag een akkoord dat tegemoet kwam aan de bekommernissen in Franstalig België over de mogelijke gevolgen van het handelsakkoord. Doordat België lange tijd niet in staat was het licht op groen te zetten, viel de voor donderdag geplande ondertekening van CETA op een Europees-Canadese top in Brussel in het water.

bron: Belga