Regering legt schijnerkenning van kinderen aan banden

Regering legt schijnerkenning van kinderen aan banden

De regering neemt maatregelen om de schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te geraken, te bestrijden. Naast preventieve maatregelen voorziet de regering ook straffen voor misbruik en kan een schijnerkenning nietig worden verklaard, ook wanneer dat pas na verloop van tijd wordt ontdekt. Het fenomeen van schijnrelaties met het oog op het verkrijgen van papieren vertoonde de afgelopen jaren een verschuiving, legt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit. “Eerst had je het fenomeen van de schijnhuwelijken, vervolgens dat van de schijnsamenwoonsten. Zodra deze hard werden aangepakt, verschoof het fenomeen zich naar de schijnerkenningen”, aldus Francken.

De preventieve maatregelen hebben de bedoeling mensen bewust te maken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo zou de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning kunnen uitstellen of weigeren. Bovendien zullen mensen niet langer in eender welke gemeente of bij eender welke notaris een kind kunnen erkennen. Dat moet ‘forumshoppen’ vermijden, waarbij men bij verschillende gemeenten of notarissen probeert om een kind erkend te krijgen.

Naast de preventieve maatregelen treedt de regering ook repressief op. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt. De gegevens van schijnerkenningen zullen opgenomen worden in het rijksregister, net als de gegevens van schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoningen. Bovendien wordt een schijnerkenning en de poging tot strafbaar gesteld in de Vreemdelingenwet.

Staatssecretaris Francken en Justitieminister Koen Geens (CD&V) benadrukken dat het niet de bedoeling is alle erkenningen te verhinderen. Het nieuwe wetsontwerp dient enkel om de omzeiling van de verblijfswetgeving te voorkomen. “We halen enkel het misbruik eruit”, aldus Geens. “Ouders die kunnen aantonen dat ze een sociale en/of biologische band hebben met hun kind, hoeven niets te vrezen.”

“In het belang van het kind moest er opgetreden worden”, vult Francken aan. “Voor deze schijnvaders gaat het enkel om de papieren. Het kind in kwestie wordt opgezadeld met een vader die er nooit is of die meer zorgen veroorzaakt dan hij ze geeft.”

bron: Belga