Internationale poolstichting haalt slag thuis tegen Sleurs

Internationale poolstichting haalt slag thuis tegen Sleurs

De Internationale Poolstichting (International Polar Foundation, IPF) van Alain Hubert heeft een slag thuisgehaald in haar juridische strijd met bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs. De Raad van State heeft namelijk de beslissing van Sleurs om een instandhoudingsmissie naar de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth te sturen, geschorst. De Internationale Poolstichting hoopt dat er nu “een einde komt aan de verspilling van overheidsgeld aan advocaten en onwettige zendingen”. Sleurs ligt al langer overhoop met de poolstichting en haar voorzitter Alain Hubert. Ze is ook een rechtszaak begonnen tegen de stichting omdat die materiaal van het station zou ontvreemd hebben. Ze vraagt een schadevergoeding van 300.000 euro. De stichting meent dat de regering eenzijdig het contract heeft gebroken en zich materiaal van de stichting heeft toegeëigend.

De stichting haalt nu een slag thuis. De federale ministerraad besliste vorige week een instandhoudingsexpeditie naar de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth te sturen. Volgens staatssecretaris Sleurs was het de bedoeling “om als een goede huisvader de instandhouding van de poolbasis te verzekeren en de continuïteit van het poolonderzoek te garanderen voor de toekomst”.

Maar de Raad van State heeft die beslissing nu geschorst op verzoek van de poolstichting. De stichting is de houding van de staatssecretaris ook beu. “Ze laat geen mogelijkheid onbenut om oneerlijke middelen te gebruiken tegen het IPF als rechtmatige operator van de zuidpoolbasis”, klinkt het. Volgens de stichting voert Sleurs “een lastercampagne” tegen het IPF en wil ze voorzitter Hubert “in diskrediet brengen”.

“Het IPF hoopt dat er nu een einde komt aan de verspilling van overheidsgeld onder meer aan advocaten en aan onwettige zendingen”, luidt het. De stichting spreekt ook tegen dat het wetenschappelijk onderzoek op de basis in gevaar zou zijn. “Het IPF wijst erop dat het de duurzaamheid in de tijd van het Pricess Elisabeth Station wenst te verzekeren, als operator van een expertisecentrum voor het wetenschappelijk onderzoek en duurzame ontwikkeling”.

bron: Belga