Waarom babyboomers blijven drinken

Foto Pexels

Vijfenzestigplussers moeten meer worden gewezen op de nadelige effecten van overmatig alcoholgebruik. Dat stelt opvoedings- en gezinspsychologe Lise Van Mol (Vrije Universiteit Brussel).

“De babyboomgeneratie nadert de kaap van 65 jaar. Onderzoek toont aan dat deze mensen meer alcohol drinken dan vorige generaties: we zien binnen de generatie vijfenzestigplussers dan ook een grotere groep van overmatige alcoholgebruikers”, stelt Van Mol. Voor haar thesisonderzoek ging ze in gesprek met tien ouderen tussen de 65 en de 79 jaar over hun overmatig alcoholgebruik. “Ik wou graag weten wat hen ervan weerhoudt om minder te drinken, maar tegelijk ook wat hen kan motiveren om te minderen.”

Sociale drinkers

De ouderen in Van Mols studie zien zichzelf als ‘sociale drinkers’: ze genieten ervan om in gezelschap te drinken. “Alcohol lijkt voor de bevraagden duidelijk verbonden aan amusement. Bovendien hebben ze het moeilijk om ‘neen’ te zeggen in groep. Dat heeft te maken met het feit dat alcoholgebruik sociaal aanvaard is en men drinken eigenlijk bijna als vanzelfsprekend beschouwt. Dat kan op zijn beurt leiden tot sociale druk.”

Ondanks hun overmatige alcoholgebruik zien Van Mols respondenten zichzelf niet als verslaafd. Ze vinden niet dat ze overdrijven met hun alcoholgebruik. En daar knelt het schoentje volgens Van Mol: “Wie van zichzelf vindt dat hij niet verslaafd is, voelt niet de noodzaak om zijn drinkgedrag bij te sturen.”

Volgens Van Mol waren de ouderen er zich ook niet van bewust dat er vanaf tien glazen alcohol per week sprake is van overmatig alcoholgebruik. “Die grens is nochtans niet zomaar willekeurig, maar werd zo bepaald omwille van de nadelige gevolgen voor de gezondheid.”

Waarom minderen?

Daarmee snijdt Van Mol een thema aan dat de ouderen sterk weet aan te spreken en hen kan helpen overhalen om hun drinkgedrag bij te sturen. “Hun gezondheid beschouwen ze als een belangrijke reden om minder te gaan drinken. Vooral vermageren werd geciteerd, vanuit het besef dat alcoholconsumptie gewichtstoename in de hand werkt. Maar omdat het alcoholgebruik bij de bevraagden zelf nog geen zware effecten had op hun gezondheid, vroegen ze zich tegelijk af waarom ze al zouden moeten minderen”, stelt Van Mol.

Een andere stimulans voor de bevraagden om minder te drinken is dat er tegenwoordig strenger wordt opgetreden tegen rijden onder invloed.

Huisarts

Om het overmatige alcoholgebruik bij 65-plussers te minderen wil Van Mol vooral inzetten op de huisartsen: “Huisartsen kunnen een sleutelrol spelen in de bewustwording rond de aanbevolen hoeveelheden, door het wekelijkse alcoholgebruik te bevragen op een diplomatische manier, zonder de patiënt te veroordelen of te beoordelen. Bovendien kunnen ze heel wat informatie meegeven over de aanbevolen hoeveelheden, de nadelen van een teveel aan alcohol én de voordelen die gepaard gaan met het minder drinken.”

Lise Van Mol dingt met haar scriptie mee naar de Vlaamse Scriptieprijs en maakt zo kans op 2.500 euro.