Driehonderdtal CETA-betogers protesteren in Brussel

Driehonderdtal CETA-betogers protesteren in Brussel

Een driehondertal mensen betogen deze namiddag in de omgeving van het Brusselse Schumanplein tegen CETA, het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. De betogers geven daarmee gevolg aan een oproep van ‘Alliantie D19-20’, een groep burgeractivisten die opkomen tegen de nieuwe vrijhandelsakkoorden. Onder meer ACW, Beweging.Net, ACV Brussel-Halle-Vilvoorde en ACOD-LRB Openbare Diensten zijn aan de Alliantie verbonden. De betogers verzetten zich tegen het vrijhandelsverdrag met de Canadezen, omdat CETA de rechten van kleine producenten zou schaden. De aanpassingen aan het verdrag die het Waals parlement onder leiding van minister-president Paul Magnette (PS) kon bekomen, geven volgens de woordvoerder van Alliantie D19-20 “een belangrijk signaal”. Toch zijn ze voor de actiegroep nog onvoldoende: “De maatschappelijke gevolgen van het vrijhandelsakkoord blijven dezelfde. Dat is net de hele basis van het probleem”.

De Franstalige christelijke bediendebond CNE heeft zijn leden ondertussen al opgeroepen om de betogers van Alliantie D19-20 donderdagavond tussen 17 en 20 uur te gaan vervoegen.

bron: Belga