CETA is internationale rechtsnorm waaraan geen komma is gewijzigd, zegt premier Michel

CETA is internationale rechtsnorm waaraan geen komma is gewijzigd

Het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) is “een internationale rechtsnorm waaraan geen komma is gewijzigd”. Dat heeft premier Charles Michel vanmiddag in de Kamer verklaard na het intra-Belgisch akkoord over het CETA. Een “gedeelde interpretatief instrument” zal eveneens juridische gevolgen hebben. Daarnaast is sprake van meer dan 35 verklaringen van de Europese Commissie, de Europese Raad en de lidstaten “die engageren wie ze uitspreken”. De eerste minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje acht vragen voorgeschoteld over het handelsakkoord. Op het moment van de indiening van de vragen, was het intra-Belgisch akkoord nog niet beklonken. PS noch cdH, die beiden de Waalse regering vormen, hoorde bij de vraagstellers.

Het onafhankelijke Kamerlid Hendrik Vuye stelde zich vragen bij het juridisch gewicht van het bereikte akkoord. “De juridische waarde is nul”, stelde de grondwetspecialist. Volgens hem zal geen enkele rechter er ooit rekening mee houden.

De rest van de oppositie schoot op de manier van werken binnen de Europese Unie of zag een kantelmoment in de manier waarop handelsverdragen tot stand komen. “De Europese Unie aanvaardt geen debat. De mensen mogen alleen spreken als ze ja zeggen”, laakte Raoul Hedebouw (PVDA). Jan Penris (Vlaams Belang) verbaasde vriend en vijand door te verklaren dat hij sympathie had voor de Waalse regering en minister-president Paul Magnette, omdat hij de “Europese moloch” de wacht had aangezegd.

“Merci Paul”, stak Dirk Van der Maelen (sp.a) van wal. “Wat minister-president Magnette de afgelopen weken heeft bewerkstelligd, is dat er een kanteling komt in het debat over vrijhandelsakkoorden, die vroeger kritiekloos door het parlement werden gejaagd”. Volgens Wouter De Vriendt (Groen) zijn er “handelsakkoorden 2.0” nodig. “Dit moet een wake up call zijn. De tijd van de oude, geheimzinnige, onevenwichtige akkoorden ligt achter ons”.

“CETA kan onverminkt en ongeschonden doorgaan”, klonk het dan weer tevreden bij fractieleider Patrick Dewael (Open Vld). Hij herkende in de argumenten tegen het CETA vooral angst voor digitalisering en globalisering en trok daarbij de vergelijk met het protectionistische discours van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump “om zich af te schermen van de buitenwereld”. Dewael richtte zich daarbij rechtstreeks tot Hedebouw. “De communisten hebben ervaring in het bouwen van muren. Het duurt decennia om ze nadien te slopen”.

Hij ontkende ook dat er sprake is van een democratisch deficit in de totstandkoming van het handelsakkoord. “Vlak voor de ondertekening van het akkoord de ganse Europese Unie gijzelen, is niet fatsoenlijk”, stelde Dewael, die herhaalde dat het om een exclusieve Europese bevoegdheid gaat. “Laat Europa die ten volle uitoefenen”.

Van der Maelen riep de premier en Kamervoorzitter Siefgfried Bracke nog op de tekst van het akkoord in de Kamer neer te leggen en er een plenair debat over te organiseren. Op die vraag werd niet ingegaan.

bron: Belga