België bereikt akkoord over CETA

AFP / J. Thys

De federale regering heeft met de deelstaten een akkoord bereikt over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De tekst moet nog eerst gevalideerd worden door Europa, voor het voorgelegd wordt aan het Waalse en Brusselse parlement.

De deelstaten en de federale regering zaten sinds 10 uur samen om een oplossing te vinden voor de impasse. Gisterenavond waren de partijen dicht bij een akkoord, maar CDH vroeg meer garanties voor de landbouwers en de gesprekken sprongen af. Vanochtend hebben ze dus toch een akkoord opgeleverd.

Het federale parlement en de parlementen van de deelstaten moeten zich wel voor vrijdag middernacht uitspreken over de tekst. Als zij het licht op groen zetten, dan kan België het verdrag ondertekenen, zo deelde premier Charles Michel (MR) mee.

Concreet is er aan drie Franstalige bezwaren voldaan. Allereerst gaat ons land aan het Europese Hof van Justitie vragen of de manier waarop CETA geschillen tussen overheden en investeerders wil beslechten, strookt met de bestaande Europese verdragen. Bovendien herhaalt de tekst dat het akkoord geen effect mag hebben op de regelgeving omtrent genetisch gemanipuleerde gewassen en benadrukt het dat deelstaten bevoegd voor landbouw niet verantwoordelijk zijn voor een onevenwicht in de markt.

Het Belgische akkoord betekent licht aan het einde van de tunnel voor het verdrag. Normaal gezien moest dat vandaag worden ondertekend, maar door de “neen” van België werd de top tussen Europa en Canada geannuleerd. Het is nog niet duidelijk wanneer exact het handelsverdrag wel goedgekeurd zal worden.

“Verontschuldig me aan Canadese vrienden”

Waals minister-president Paul Magnette (PS), het gezicht van de weigering, was opgetogen met het akkoord. “We hebben altijd gestreden voor een verdrag dat de sociale normen, milieunormen en de openbare diensten kan versterken”, aldus Magnette. “Er komen geen privérechtbanken. Er zal alleen recht worden gesproken door echte rechtbanken en dat is juridisch bindend.”

Hij kwam ook met excuses voor de landen die wachtten op een Belgisch akkoord. “Het heeft inderdaad heel wat tijd gekost en ik verontschuldig me bij onze Europese partners en onze Canadese vrienden, maar dat was nodig omdat wat we hier hebben bereikt niet alleen belangrijk is voor Wallonië maar ook voor alle Europeanen.”