Europese biolandbouw is in opmars

De oppervlakte die besteed wordt aan biolandbouw in de EU is tussen 2010 en 2015 gestegen van 9 tot 11 miljoen hectare, zo blijkt uit gegevens van Eurostat. Ook in België is er een stevige toename.

Van alle bruikbare landbouwgrond in de EU gaat nu 6,2% naar biolandbouw. In België blijven we met 5,1% onder het gemiddelde, maar toch was er ook hier een forse toename: met 40% tot 68.818 hectare.

Het land met de meeste biolandbouw is Oostenrijk. Een vijfde van de bruikbare landbouwgrond of 552.000 hectare wordt hiervoor gebruikt. Op de tweede plaats staat Zweden (17% en 519.000 hectare), gevolgd door Estland (16% en 156.000 hectare). Ook in landen als Tsjechië, Italië en Letland gaat meer dan 10% van de landbouwoppervlakte naar biolandbouw.

Slechte leerlingen

De landen met het kleinste aandeel biolandbouw zijn Malta (0,3%), Ierland (1,6%) en Roemenië (1,8%). In de meeste Europese landen was er de voorbije vijf jaar een stijging, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (-29%) en Nederland (-4%). In Kroatië en Bulgarije was er dan weer bijna een verviervoudiging.

Biologische landbouw is een landbouwvorm waarbij rekening gehouden wordt met milieueffecten en dierenwelzijn. Bioboeren moeten aan allerlei voorschriften voldoen, onder voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.