‘Burgertop’ aan Europees Parlement zet bezorgdheden over CETA in de kijker

'Burgertop' aan Europees Parlement zet bezorgdheden over CETA in de kijker

Tijdens een ‘burgertop’ aan de ingang van het Europees Parlement hebben vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, ngo’s, lokale politici en Europarlementsleden donderdag een verklaring tegen CETA en TTIP ondertekend. Zulke vrijhandelsverdragen ondermijnen de democratie en brengen de wetgevende prerogatieven van de overheden in gevaar, luidt het. De timing van de burgertop was niet toevallig. Verderop in de Europese wijk vindt donderdag en vrijdag een Europese top plaats waar het handelsbeleid van de Europese Unie besproken wordt. Volgende week donderdag zou bovendien het CETA-verdrag met Canada ondertekend moeten worden tijdens de Europees-Canadese top – tenminste als Wallonië zijn verzet laat varen.

In hun verklaring waarschuwen de ondertekenaars voor ondemocratische beslissingsorganen die een impact kunnen hebben op de gezondheidszorg en de voedselveiligheid, op het klimaat en het leefmilieu, op onderwijs en op openbare aanbestedingen en publieke diensten. “Daarom roepen we Canada en de EU op om CETA niet te ondertekenen en vragen we de leden van het Europees Parlement en de parlementen van de lidstaten niet voor het akkoord te stemmen”, luidt het. Voorzitter Martin Schulz is er nochtans van overtuigd dat een duidelijke meerderheid van de Europarlementsleden vóór CETA is.

De tegenstanders van CETA en TTIP – het vrijhandelsverdrag met de VS waarover de onderhandelingen nog volop lopen – stelden tijdens hun actie ook een nieuwe Amerikaanse studie voor, die stelt dat door CETA 200.000 jobs verloren dreigen te gaan in Europa. Ook in Canada en in andere delen van de wereld zouden massaal banen op de schop gaan. Ook de economische groei waar CETA voor moet zorgen, zou zeer beperkt zijn.

De deelnemers aan de burgertop benadrukken wel dat ze niet principieel tegen vrijhandel zijn.

bron: Belga