"De toekomst van duurzame energie ziet er zonnig uit"

De Organisatie voor Duurzame Energie, de belangenorganisatie voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame energie, viert vandaag haar 20ste verjaardag. “Wij geven een stem aan een nieuwe sector die voorheen geen stem had “, aldus algemeen directeur Bram Claeys.

Hoe hebt u duurzame energie de afgelopen twintig jaar zien evolueren ?

“We komen van een situatie waar hernieuwbare energie iets was voor idealisten. Vandaag zijn sommige soorten, zoals zonne-energie, helemaal doorgebroken bij de grote massa. We zien meer en meer windturbines langs Vlaamse wegen, iedereen kan investeren in zonne-energie en biomassa maakt ongeveer driekwart van de Vlaamse hernieuwbare energie uit.

“Ook zonder subsidies zijn zonnepanelen een goede investering”

Zijn er ook kanttekeningen ?

Er is een belangrijke groei geweest, maar die is de afgelopen jaren deels stilgevallen. Vooral zonnepanelen hebben een terugval gekend. Het voorbije half jaar zien we echter opnieuw een ombuiging in de goede richting. Het lijkt erop dat mensen beseffen dat zonne-energie ook zonder subsidies een zeer interessante investering is.”

Op welk vlak kan de politiek nog vooruitgang boeken ?

“De overheid kan aangeven dat er nog meer hernieuwbare energie moet komen, ook op lange termijn. ODE is voorstander van een economie die volledig op hernieuwbare energie draait. Wat windenergie betreft, moet de overheid zorgen dat de termijn om een vergunning voor een windturbine te krijgen korter wordt. Dat kan nu vier tot vijf jaar duren en er zijn op die manier veel kosten en een grote onzekerheid mee gemoeid.”

“Wat betreft zonne-energie moet de mogelijkheid gecreëerd worden om met verschillende mensen samen een zonne-energieproject op te starten en de opbrengst onder elkaar te verdelen. Zo zouden buren of ouders bijvoorbeeld geld kunnen verzamelen om zonnepanelen te plaatsen op het dak van een school. Niet iedereen heeft immers zelf een geschikt dak. Zo’n samenwerking kan via coöperaties of andere participatiemodellen. De overheid moet daar een kader voor scheppen.”

Zijn er soorten hernieuwbare energie die nog onderbenut blijven ?

“Wij zijn een grote voorstander van warmtepompen. Daar wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Warmtepompen halen energie uit de ondergrond en brengen die via een compressorpomp in het huis.”

“Daar zijn echter premies van de overheid voor nodig. Zolang fossiele brandstoffen goedkoop blijven, is het immers moeilijk om een investering in een warmtepomp rendabel te maken. De overheid kan ook duidelijker communiceren wat warmtepompen zijn en waarom ze een goede zaak zijn. Zo zijn ze veel milieuvriendelijker.”

Hoe ziet de toekomst eruit ?

“De toekomst ziet er zonnig uit. Het aandeel hernieuwbare energie zal blijven toenemen. We zien immers dat de prijzen voor investeringen in duurzame energiebronnen blijven dalen, terwijl die voor andere soorten energie stijgen.”

“Toch moeten we zorgen dat hernieuwbare energie voldoende groeit, om bepaalde problemen die zich in België aandienen op te lossen. Zo moet er tegen de sluiting van de kerncentrales voldoende duurzame energie zijn om die centrales te vervangen. Dat zal alleen lukken als we voldoende investeren in groene energie.” (jm)

Foto Emily Rochon