Radio uit Charleroi verliest vergunning omdat presentatoren te veel Italiaans praten

De Hoge Raad voor de audiovisuele sector (CSA) van de Franse Gemeenschap heeft besloten om de vergunning van de vzw uit Charleroi die Radio Italia uitzendt in te trekken. Zo meldt de vzw zelf woensdag. De kleine radio schendt al jaren de regels wat betreft het gebruik van het Frans. De vzw Studio Tre kreeg de toestemming om uit te zenden op FM in 2008. Hoewel de zender zich geëngageerd had om 100 pct eigen programma’s uit te zenden, bleek dat in 2015 maar 75 pct te zijn. In datzelfde jaar kwam ook naar voor ook dat maar 44 pct van de uitzendingen in het Frans was, in het merendeel werd Italiaans gesproken. En dat terwijl er was afgesproken dat zeker de helft in het Frans moest. De presentatoren op de zender spreken overigens al jaren te veel Italiaans en te weinig Frans, aldus de CSA.
Die wijst er volgens de vzw overigens ook al jaren op dat een en ander niet door de beugel kan en kwam met steeds zwaardere sancties. Toch neemt de vzw geen stappen om zich in regel te brengen, luidt het. De Raad voor de audiovisuele sector heeft dus besloten dat de vzw de vergunning om uit te zenden kwijt is. Studio Tre heeft nog vijftien dagen om in beroep te gaan.

bron: Belga