Scholen knopen lakens als engagement voor armoedebestrijding

De lagere scholen van Hasselt hebben allemaal lakens aan elkaar geknoopt als uiting van de verbondenheid die nodig is om armoede te bestrijden. Ze ondertekenden ook een engagementsverklaring. De actie paste in de Werelddag van verzet tegen armoede, die vandaag in Hasselt werd gehouden. Honderden vrijwilligers, sociale organisaties en de armen zelf, kwamen samen om te bekijken hoe er op een efficiënte manier aan armoedebestrijding kan worden gedaan. Alle scholen van Hasselt werkten mee aan de invulling van de Werelddag van verzet tegen armoede. Ze hebben de hele week allerlei activiteiten rond het thema opgezet, zoals het verzinnen van slogans, het beschilderen van lakens, het luisteren naar verhalen, en het spelen van thematische spelletjes. Alle kinderen tussen 5 en 12 jaar werden op die manier geconfronteerd met de armoedeproblematiek.

Er werd aan de scholen ook gevraagd om maandag een groot, geknoopt laken met een aantal boodschappen tegen armoede mee naar Hasselt te brengen. Op de Werelddag van verzet tegen armoede, die in de namiddag in het Cultuurcentrum van Hasselt werd gehouden, werden de lakens aan elkaar geknoopt. Een symboliek van de verbondenheid waarmee de bestrijding van armoede moet aangepakt worden. Dat vertelden ook de sprekers van de namiddag, met name Willy Vos van de Werkgroep 17 oktober, de waarnemend burgemeester van Hasselt Karolien Mondelaers en Limburgs gedeputeerde Jean-Paul Peuskens. Vanavond zal ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen een toespraak houden.

Alle scholen, inclusief die van het secundair en hoger onderwijs, tekenden bovendien een engagementsverklaring waarin ze beloven acties te ondernemen tegen armoede en tegen de uitsluiting van kinderen.
In het teken van de Werelddag van verzet tegen armoede, waren er verder in Cultuurcentrum van Hasselt tal van infostanden, muzikale intermezzo’s, workshops, lezingen, speeches en optredens. Maandagavond staat er ook nog een fakkeltocht op de agenda.

bron: Belga