Naar 30.000 Vlamingen met persoonsvolgend budget

Naar 30.000 Vlamingen met persoonsvolgend budget

Vanaf 1 januari zetten meer dan 30.000 personen met een handicap de stap naar persoonsvolgende financiering. De zorgverstrekkers worden vanaf dan betaald door de personen die ‘klant’ bij hen worden en krijgen niet langer een subsidie op basis van het aantal plaatsen. Intussen zijn ook drie organisaties vergund die de personen bijstand kunnen verlenen, zei Welzijnsminister Jo Vandeurzen. Vlaanderen heeft een getrapt subsidiesysteem uitgewerkt waarbij iedereen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood recht heeft op een basisondersteuningsbudget (BOB), een forfaitair en vrij besteedbaar bedrag van 300 euro per maand. Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een persoonsvolgend budget vragen, waarmee kan worden aangeklopt bij een voorziening. De persoonlijke budgetten liggen tussen 10.000 en 85.000 euro per jaar.

“Voor de overgang wordt 117 miljoen euro voorzien in 2017”, aldus Jo Vandeurzen. “Over de hele legislatuur wordt zelfs 330 miljoen euro extra vrijgemaakt om de wachtlijsten voor personen met een handicap weg te werken, tegenover 150 miljoen in de vorige legislatuur.”

Er werden drie bijstandsorganisaties erkend die de personen kunnen helpen om hun budget te beheren en contracten af te sluiten met zorgvoorzieningen. Maximaal kunnen het er vijf worden, met een capaciteit voor zesduizend klanten, die indien nodig snel kan worden uitgebreid.

“De omslag zal ervoor zorgen dat de betrokken personen zich veel onafhankelijker kunnen ontwikkelen”, zegt Koenraad Depauw van bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven. “Vooral mensen die niet gebonden zijn aan de infrastructuur van een instelling zullen beginnen shoppen naar zorg.”
Na de overgang van de meerderjarigen naar persoonsvolgende financiering wordt begonnen met de omslag voor de minderjarigen.

bron: Belga