Leuvense ingenieurs willen ijkingstoets voor start opleiding bindend maken

Leuvense ingenieurs willen ijkingstoets voor start opleiding bindend maken
Leuvense ingenieurs willen ijkingstoets voor start opleiding bindend maken

Prof. Philip Dutré, vicedecaan onderwijs aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, pleit er in het studentenblad Veto voor om de deelname aan de ijkingstoets, die sinds 2013 aan de verschillende Vlaamse faculteiten Ingenieurswetenschappen georganiseerd wordt voor kandidaat-studenten, verplicht te maken. Het resultaat dient volgens hem bovendien bindend te zijn om de opleiding al dan niet te kunnen aanvatten. Dutré verwijst hierbij naar de sterke correlatie tussen de resultaten van deze toets en die van het eerste jaar. Van de studenten burgerlijk ingenieur bijvoorbeeld die van 2013 tot 2015 deelnamen aan de ijkingstoets en minder dan 10 op 20 scoorden had 47 procent in januari minder dan 30 procent studie-efficiëntie. Tot 2002 bestond er voor burgerlijke ingenieurs een toelatingsexamen. De faculteiten Ingenieurswetenschappen van Leuven, Gent en Brussel hebben zich volgens Dutré steeds tegen de afschaffing van dit examen verzet hebben.

In hetzelfde Veto-artikel stelt Onderwijsminister Hilde Crevits zich te verzetten tegen het bindend maken van de resultaten. “We zien die proeven als een hulp bij de studiekeuze, niet als een instrument om die keuze te beperken”, aldus Crevits. De minister wil deelname aan de toets wel verplicht maken. “We willen dat iedereen die een studiekeuze maakt dat doet op basis van een maximale inschatting van zijn capaciteiten. De ijkingstoets houdt de studenten een spiegel voor”, aldus de minister.

Bron: Belga