Versufte vrouw vraagt verpleger ten huwelijk

Deze vrouw is net uit narcose ontwaakt, maar is nog niet volledig bij bewustzijn. Zo verklaart ze haar liefde aan de blozende verpleger en vraagt ze hem zelfs ten huwelijk. De Amerikaanse heeft alvast voor beeldmateriaal gezorgd dat op familiefeesten nog vaak de revue zal passeren.