Beleidsverklaring – “Heeft CD&V Arco als onderhandelingsmiddel gebruikt?”

Beleidsverklaring - "Heeft CD&V Arco als onderhandelingsmiddel gebruikt?"

Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir vindt het vreemd dat premier Michel in zijn beleidsverklaring een passage aan Arco heeft gewijd. “Heeft CD&V dit als onderhandelingsmiddel gebruikt?”, vraagt ze zich af. De rode en groene oppositie vond de hele beleidsverklaring overigens een maat voor niets. In 2017 zal de operationele uitvoering worden opgestart van een regeling die de Arco-coöperanten gedeeltelijk schadeloos moet stellen, zei Michel. Sinds de regering vrijdagavond een akkoord heeft bereikt over de begroting 2017 en enkele flankerende, sociaal-economische maatregelen was de naam Arco nog niet één keer gevallen.

Meryame Kitir vraagt zich af of CD&V het dossier vorige week op tafel heeft gelegd. Bij andere partijen is off the record te horen dat “nu duidelijk is waarom CD&V heeft ingestemd met het uitstel voor een meerwaardeheffing”. Verbazing is er vooral over het feit dat de regering in haar begroting geen geld heeft vrijgemaakt voor een Arco-regeling. Pro memorie: door de val van Arco raakten bijna 800.000 coöperanten hun geld kwijt. De ACW-holding had zwaar geïnvesteerd in de intussen ter ziele gegane Dexia-bank.

De oppostiepartijen sp.a en Groen zijn overigens helemaal niet te spreken over de beleidsverklaring van Michel. Volgens Kitir waren veel maatregelen al eerder aangekondigd en is de vooropgestelde timing van de nieuwe maatregelen onduidelijk. “Deze regering probeert met communicatie recht te trekken wat ze met maatregelen niet kan.”

Kristof Calvo (Groen) ziet “de belangrijkste vraag niet beantwoord: die naar fiscale rechtvaardigheid”. “De besparingen op sociale zaken zijn bangelijk concreet, maar wanneer de fiscale rechtvaardigheid er komt, dat is extreem onduidelijk. Ook het nationaal investeringsplan is niet concreet.”

Morgen vanaf 10.15 uur debatteert de Kamer over de beleidsverklaring van de premier. Dinsdag volgt om 14.00 uur de vertrouwensstemming.

bron: Belga