Antwerpse burgerbegroting financiert 55 projecten met 1,1 miljoen euro

Inwoners van het district Antwerpen hebben zondag de hele dag vergaderd over het verdelen van het geld van de burgerbegroting voor 2017. De 1,1 miljoen euro, 10 procent van het districtsbudget, gaat naar in totaal 55 concrete projecten. Er kwamen meer dan 500 mensen opdagen om de begroting te bespreken. In april beslisten de Antwerpenaars al dat het geld naar projecten rond 12 thema’s zou gaan, zoals aantrekkelijkere pleinen, meer sociaal contact en begeleiding van jeugdwerk. Zondag werden 55 concrete projecten gekozen die in 2017 zullen worden uitgevoerd. De toegewezen bedragen gaan van 1.250 euro (afvalhulp voor bejaarden) tot 48.000 euro (een project rond langer thuis wonen). Er wordt ook geïnvesteerd in een drinkfontein aan het De Coninckplein, studieruimte voor jeugd in Antwerpen-Noord, fietssuggestiestroken en een circusvoorstelling door kansarme kinderen en hun ouders.
De burgerbegroting bestaat in het district Antwerpen sinds 2014 en is het grootste initiatief in zijn soort in ons land. Inwoners van het district krijgen de volledige zeggenschap over 1,1 miljoen euro. Na de themakeuze kunnen ze zelf projectvoorstellen indienen en in het najaar daaruit een selectie maken die binnen het totale budget past.
Ook volgend jaar komt er een burgerbegroting, maakte het districtsbestuur zondag bekend. De startmomenten zullen opnieuw in het voorjaar plaatsvinden.

bron: Belga