Vlaming vooral bang van terreur

Vlaming vooral bang van terreur

Zeven maanden na de aanslagen van 22 maart voelen velen zich nog steeds niet veilig. Dat blijkt uit een bevraging van Het Nieuwsblad bij 1.000 Vlamingen. Drie kwart van de ondervraagden vreest voor nieuwe aanslagen de komende maanden. Eén op de vijf heeft vanwege de angst voor terreur een evenement zoals een concert gemeden, en evenveel mensen pasten hun reisplannen aan. De terreur maakt ons ook achterdochtig: ruim 60 procent is veel alerter wanneer hij op plaatsen loopt waar veel volk is. Zes op de tien zijn vóór soldaten in de straten en vinden dat zij voor een “geruststellend” gevoel zorgen.
Tegelijk is ook de schrik voor de islam toegenomen. Meer dan de helft gaat akkoord met de enigszins provocerende stelling dat “moslims Vlaanderen aan het overnemen zijn”. Zes Vlamingen op de tien zijn wantrouwiger tegenover moslims en vinden dat ze de aanslagen onvoldoende streng veroordelen.
Op de derde plaats staat de angst om het slachtoffer te worden van criminaliteit, gevolgd door jobverlies en de angst dat de welvaart er de komende jaren fors op achteruitgaat. Opvallend is nog dat de helft van de ondervraagden bereid is een deel van zijn privacy op te geven voor meer veiligheid.

bron: Belga