Unizo tevreden met begrotingsakkoord, maar “nog veel werk op de plank”

Unizo tevreden met begrotingsakkoord

Ondernemersorganisatie Unizo is tevreden dat de federale regering een begrotingsakkoord sloot, met daarin een aantal structurele maatregelen die onze economie vooruit moeten helpen. Unizo waarschuwt wel dat er “nog heel veel werk op de plank ligt”. Unizo betreurt dat er bijkomende inkomsten worden gezocht bij de hardst werkende middenklasse, “waaronder onze kmo’s”. Positief is dan weer dat de arbeidswetgeving een stuk flexibeler is gemaakt. Ook de maatregelen om nachtwerk in functie van e-commerce mogelijk en betaalbaar te maken, zijn “een overwinning van het gezond verstand”, volgens Unizo. De ondernemersorganisatie verwelkomt ook de nieuwe wet op het concurrentievermogen, want “die voorkomt nieuwe ontsporingen van onze loonkosten”.

Unizo blijft aandringen op een verlaging van de vennootschapsbelasting voor de kmo’s. De invoering van een meerwaardebelasting die gericht is tegen de kmo’s, blijft voor Unizo onbespreekbaar. De organisatie herinnert eraan dat België nu al de op drie na hoogste belastingdruk op vermogen heeft.

bron: Belga