Federale begroting – VBO tevreden dat er “intelligente akkoorden” gesloten zijn over begroting

Federale begroting - VBO tevreden dat er "intelligente akkoorden" gesloten zijn over begroting

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is “tevreden dat de politieke impasse achter de rug is en dat er intelligente akkoorden gesloten werden over de begroting, de loonnormwet en wendbaar werk”. Dat zegt de werkgeversorganisatie in een eerste reactie op het akkoord over de federale begroting. Het VBO stelt wel dat het er nu op aankomt alles concreet uit te werken. “Ik ben tevreden dat de politieke impasse doorbroken is en dat de regering op een intelligente wijze een doorstart maakt. De positieve resultaten van de eerste helft van de legislatuur moeten doorgetrokken worden door de hervormingstrein niet te laten stilvallen. Het is ook positief dat er een duidelijk kader is getrokken voor de loononderhandelingen eind dit jaar. Het is nu aan de sociale partners om binnen de Groep van Tien verantwoordelijkheid op te nemen en de loonvorming en de verdere verlaging van de loonkostenhandicap op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk moeten we ook de exacte impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting goed berekenen, die inzet op vereenvoudiging en een verdere versterking van de relatie tussen KMO’s en grote ondernemingen”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Het VBO onderstreept onder meer het belang van een wettelijk kader voor nachtarbeid in functie van e-commerce. “Dit betekent een triple-win: meer ondernemers, meer jobs en geen koopkracht die geëxporteerd wordt naar het buitenland.” Het VBO blijft ook voorstander van een budgetneutrale verlaging van de vennootschapsbelasting.

bron: Belga