Federale begroting – “Regering rijdt opnieuw voor vermogens en werkgevers”

Federale begroting - "Regering rijdt opnieuw voor vermogens en werkgevers"

“Nog maar eens laat de regering de balans overhellen in het voordeel van vermogens en werkgevers. Werknemers en sociaal verzekerden betalen opnieuw het gelag. Dit geldt zowel op vlak van besparingen, nieuwe inkomsten als de hervorming van de arbeidsmarkt en de loonnormwet van 26 juli 1996.” Dat zegt de liberale vakbond ACLVB in een reactie op het begrotingsakkoord van de federale regering. “Wat ik frappant vind, is dat er eerst nog een uitgebreide analyse moet komen voor de invoering van een meerwaardebelasting, terwijl de verlaging van de vennootschapsbelasting er met één vingerknip zou doorkomen. Dit is toch ongelooflijk exemplarisch voor de discriminatoire manier waarop de regering twee groepen in de samenleving behandelt”, stelt nationaal voorzitter Mario Coppens.

De budgettaire maatregelen zetten nog maar eens de burger extra onder druk met zware besparingen in de gezondheidszorg. Verdere besparingen in de werkloosheid viseren opnieuw die groepen van werklozen die het nu al enorm lastig hebben om een baan te vinden. De liberale vakbond is dan ook “ten zeerste teleurgesteld” dat de regering opnieuw de kans laat liggen om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. De vakbond zal de tekst van het definitieve akkoord grondig analyseren om nadien “haar syndicale strategie te bepalen”.

bron: Belga